Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

tanieceleny
tanieceleny
5595 d434 400
Reposted fromretro-girl retro-girl
tanieceleny
5608 2735 400
Reposted fromretro-girl retro-girl
tanieceleny
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl
tanieceleny
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaretro-girl retro-girl

January 03 2018

tanieceleny
4192 4148 400
Reposted byeglerion-justforfunnotyourstrawberryInfeliceosiuSenyiaIMSblackenedskyworthitdziejekazazeldeparterRekrut-KGEEK1lisiazupapassingbirdlaparisiennemr-absentiametafnordlittledisappointmentsfrytkatosiajointskurwysynframbuesathatwasntadreamNaitliszkeineGefangenenshitsurimolotovcupcakeHackMett-von-WurstdrainawayFukuReallekkaprzesadajezuschytrushepichceblantao5ranomushuczarnynatoryexistentialjasmynshampainInfelice

January 02 2018

tanieceleny

Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viawetryagain wetryagain

January 01 2018

tanieceleny

Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.

Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
tanieceleny
0168 7f87 400
Reposted fromretro-girl retro-girl

December 21 2017

tanieceleny
8962 9596 400
Reposted bydancing-shoes dancing-shoes
tanieceleny
4575 a85c 400
Reposted fromslodziak slodziak viasnowy snowy
tanieceleny
1219 02a2 400
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
tanieceleny
8608 e83b 400
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes

December 20 2017

tanieceleny
1132 8ad6 400
tanieceleny
7219 d33a 400
Reposted byborntomunch96Vostokseaweedlittledisappointments

November 08 2017

tanieceleny
2000 548a 400
Reposted byneressia neressia

November 05 2017

tanieceleny
3347 5650 400
Reposted fromarancione arancione viastrangeme strangeme

October 30 2017

tanieceleny
6744 930c 400
Reposted bypati2k6 pati2k6

August 13 2017

tanieceleny

W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. Czasami znajdujemy osobę, która będzie z nami na lata, a czasami zjawia się obok nas ktoś na chwilę. Na sezon. Jak kolekcja wiosna/lato, jesień/zima. Ktoś, kto jest z nami z określonego powodu. Ktoś, kto nas czegoś nauczy. O sobie albo o świecie. I siebie również. Ktoś, kto da nam dużo przyjemności. Obudzi w nas uczucia, które – wydawałoby się – dawno w nas przygasły. Ktoś, kto nas zmieni. A później po prostu odejdzie.

tanieceleny

Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.

Reposted fromroxanne roxanne viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl