Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

3306 3e87 400
Reposted bydomixgpunktschmitz

April 11 2017

9887 dc1c 400

March 25 2017

5869 19a8 400

Przyszedł, ale za późno, już to wszystko, co mogło na niego czekać, stało się popiołem.

Reposted frompanimruk panimruk viawetryagain wetryagain

March 14 2017

2110 fc02 400
Reposted fromrevalie revalie viastrangeme strangeme
9221 46c1 400
Reposted fromBalladyna Balladyna viastrangeme strangeme

Pewnie, że da się samemu naprawić kran, przemalować pokój, wymienić żarówkę. Da się pojechać na wakacje choćby i na drugi koniec świata. Da się samemu ugotować, nakryć do stołu, zjeść i pozmywać. Wszystko da się zrobić samemu. Tylko po co, skoro to wszystko jest o niebo lepsze, gdy robi się je we dwoje? Ktoś kiedyś powiedział nam, że bycie singlem daje możliwości. A ja uważam, że ogranicza. Będąc z kimś, masz prawo zdecydować, czy chcesz coś robić we dwoje, czy jednak wolisz sam. Jeśli nie ma nikogo obok, wybór nagle znika. To nie jest dar od losu, że możesz sam obejrzeć sobie film. Po prostu nie masz wyjścia. W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń.

Reposted frommadeliine madeliine viadziiewczynkaxd dziiewczynkaxd
Reposted fromRynn Rynn viadziiewczynkaxd dziiewczynkaxd

July 08 2015

"It's never too late to be what you might have been." 

Reposted fromssozs ssozs viaromantycznosc romantycznosc

W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.

Reposted fromyveee yveee viaromantycznosc romantycznosc

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

Reposted frompingwineq pingwineq viaromantycznosc romantycznosc

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromlyreth lyreth viaromantycznosc romantycznosc

Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.

Wisława Szymborska

Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.

Amber L. Johnson, Puddle Jumping

Reposted frommefir mefir viaromantycznosc romantycznosc
5498 4de0 400
Reposted fromkotowate kotowate viaromantycznosc romantycznosc

July 02 2015

Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viaciarka ciarka
8763 17c1 400
Reposted fromciarka ciarka viaxironical xironical
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl